Traćenje po LEAN-u

Aktivnosti koje ljudi rade prevashodno za cilj imaju ili proizvodnju nekog proizvoda ili pružanje neke od usluga. S obzirom na to imamo kvalitetne i manje kvalitetne proizvode, pa uspešnije organizacije i manje uspešne i tako možemo dosta dugo nabrajati. Ako smo se bavili bilo kojom aktivnošću ili poslom, iskustveno znamo da neki posao možemo uraditi brzo i sa malo troškova, odnosno ako smo manje uspešni ili vešti u nečemu, taj isti posao možemo da uradimo za mnogo duži vremenski period i može nas to što pravimo koštati mnogo više (ako imamo otpadke, greške prilikom obrade materijala…). E baš to i LEAN prepoznaje kao traćenje, odnosno traćenje je svaka aktivnost ili pogrešna obrada materijala koja nije u skladu sa planom i željom predstavlja traćenje nekog od našeg resursa.

LEAN stručnjaci su uspeli da identifikuju sve tipove traćenja koji se javljaju u ljudskim aktivnostima (prevashodno u proizvodnim procesima i organizacijama). Identifikovani su sledeći tipovi traćenja po LEAN-u:

 • Traćenje zbog ponovnog rada (usled greške kada ponavljamo neku aktivnost)

 • Traćenje u prekomernom kretanju

 • Traćenje u čekanju

 • Traćenje u prekomernoj obradi

 • Traćenje u transportu

 • Traćenje u vidu prekomernih zaliha i

 • Traćenje u vidu prekomerne proizvodnje.

Navedeni tipovi traćenja predstavljaju traćenja resursa pri aktivnostima zaposlenih u proizvodnji proizvoda ili usluživanju klijenata (kupaca). Svakako da je moguće da za svoje potrebe, u nekoj specifičnoj organizaciji ili procesu identifikujete neki dodatni tip traćenja.

Ako se zamislite nad pomenutim i identifikovanim tipovima traćenja, moći ćete da zaključite da ste se svakodnevno susretali sa traćenjem koje ste identifikovali i zbog kojih ste sigurno bili nezadovoljni. Kao primere možemo navesti: kada nešto što radite ne uspe Vam iz prvog puta i mrzovoljno ponovite ceo postupak; kada ste tražili dokumentaciju od državnih organa i za, recimo, tri dokumenta morali ste da posetite pet šaltera, umesto samo jedan i još da su ti šalteri u različitim objektima; kada ste dugo čekali u nekom redu ispred šaltera ili na semaforu; kada kupite neki proizvod u prodavnici koji je skuplji samo zato što je umotan u ukrasni papir, a taj isti proizvod je, primera radi, jeftini 30% ako ga kupite bez tog dodatnog ukrasa; kada ste zbog nepripremljene trase puta prešli više kilometara nego što je bilo neophodno; kada ste bacili hranu nakon isteka roka trajanja zbog toga što je u Vašem frižideru bilo više hrane nego što Vam je potrebno; kada ste bacili hranu nakon nekog porodičnog skupa jer ste jednostavno napravili više hrane nego što je bilo potrebno za sve goste.

Svi ovi primeri imali su za cilj da Vam predoće da je traćenje u našim životima sve prisutno i ne javlja se samo u poslovnim aktivnostima i dodatno, Vi ste već mnogo puta prepoznali traćenja u procesima/aktivnostima u kojima ste učestvovali i u kojima svakodnevno učestvujete. Ono što Vam predstoji, ako ste početnik u LEAN-u, jeste da svoj način razmišljanja namestite tako da sada identifikujete traćenja svakodnevno i da iznalazite načine i rešenja kako da eliminišete ta identifikovana traćenja iz svojih procesa i aktivnosti.

LEAN nas uči:

 • da je svakodnevno učenje neizbežan preduslov kontinuiranog unapređenja naših života i aktivnosti kojima se bavimo
 • da učimo rešavajući probleme svaki dan
 • problem sa rešavanjem problema leži u tome da ne vidimo problem (identifikovanje problema).

Sad moramo malo da se fokusiramo na poslovne aktivnosti koje grupišemo u procese, pa samim time želimo i da identifikujemo kakvi procesi postoje. Najjednostavnije rečeno, postoje dva tipa procesa u svim organizacijama:

 • Proces koji dodaje vrednost: proces/grupa aktivnosti koje stvaraju vrednost gledano iz perspektive klijenta (kupca)
 • Proces koji ne dodaje vrednost: proces/grupa aktivnosti koje ne stvaraju vrednost gledano iz perspektive klijenta (kupca).

Sada već bolje razumemo čemu LEAN želi da nas nauči i šta je to što želimo da kontinuirano unapređujemo. Dodatno, znamo da je klijent (kupac) u našem fokusu kroz svaku našu aktivnost koju preduzimamo proizvodeći proizvod za njega ili pružajući mu neku uslugu. Ono što predstavlja korak dalje sa LEAN-om jeste upoznavanje sa metodama LEAN-a, koje treba da nam pomognu sa rešavanjem izazova kao što su:

 • identifikacija vrednosti za naše klijente (kupce)
 • identifikacija traćenja i eliminacija iz naših aktivnosti
 • uspostavljanje održivog modela rada u kontinuitetu i kroz duge vremenske periode i
 • kontinuirano unapređivanje naših aktivnosti.

LITERATURA: