LEAN

LEAN – razmišljati na način koji će nam pomoći da kreiramo nova rešenja kako bismo bili bolji nego što smo sada.