LEAN metode

LEAN metode predstavljaju sistematizovan pristup u dostizanju i realizovanju LEAN ideja prilikom analize procesa i njihove promene. Postoji značajan broj LEAN metoda, koje se razlikuju od toga kojim procesima su više namenjenje i koji deo LEAN-a obuhvataju/sistematizuju u metodu, ili nekakav postupak u vidu softverskog alata ili analize. Kako je LEAN nastao iz proizvodnje, tako je i najveći broj metoda posvećen organizaciji i analizi proizvodnih procesa. Ovo napisano ne treba shvatiti kao “strogo pravilo”, već više kao zaključak. Lepota LEAN-a je u tome što je on generalno definisan i opisan, a sam način kako će se primeniti te ideje ostaje nama samima da to na kraju i sprovedemo. To znači, ako imamo neku ideju kako da dostignemo osnovne ideje i principe LEAN-a kroz neki postupak analize, softvera, dokumenata, to znači da i mi sami možemo biti autori neke nove LEAN metode.

Na sledećoj slici prikazana je većina LEAN metoda/alata/načina rada, koji su prevashodno fokusirani na proizvodne procese.

Lean Tools - LEAN alati u proizvodnji
Lean Tools – LEAN alati u proizvodnji

Slika preuzeta sa sajta Lean Manufacturing Tools, Principles, Implementation

Prikazana slika jasno prikazuje osnovnu ideju LEAN-a, a to je fokusiranost na klijenta (kupca) i stvaranje vrednosti koja je klijentu (kupcu) potrebna (za koju je voljan da plati). Pored toga, na slici se može uočiti veliki broj LEAN alata, pa samim time se može zaključiti da svaki navedeni alat služi za rešavanje ili unapređenje određenog dela procesa. Bilo bi suprotno LEAN-u kada bi za jedan isti problem imali više od jednog rešenja. Ako bi se tako i desilo, onda zapravo sva ta rešenja treba da se implementiraju u jedan alat i opet ćemo raditi po LEAN-u.

Kada budemo analizirali i učili o LEAN metodama (alatima), shvatićemo da se mnogi prepliću u određenim segmentima, što nije ništa pogrešno, već samo pokazuje da je sve to povezano u jedan sistem, koji je pre svega zasnovan na ideji LEAN-a i načinu razmišljanja po LEAN-u.

Po drugoj literaturi navodi se sličan spisak LEAN metoda (alata), a spisak 25 najčešće primenjivanih metoda (alata) sadrži:

METODAMETODAMETODA
5SKaizen (Continuous Improvement)Single-Minute Exchange of Dies (SMED)
AndonKanban (Pull System)Six Big Losses
Bottleneck AnalysisKPIs (Key Perfomance Indicators)SMART Goals
Continuos FlowMuda (Waste)Standardized Work
Gemba (The Real Place)Overall Equipment Effectiveness (OEE)Takt Time
Heijunka (Level Scheduling)PDCA (Plan Do Check Act)Total Productive Maintenance (TPM)
Hoshin Kanri (Policy Deployment)Poka-Yoke (Error Proofing)Value Stream Mapping
Jidoka (Autonomation)Root Cause AnalysisVisual Factory
Just-In-Time (JIT)

Pošto je spisak LEAN metoda (alata) toliki da bi opisivanje svake na ovom mestu učinilo ovaj tekst preobimnim, LEAN metode (alati) biće opisani na stranicama posvećenim svakoj metodi (alatu) posebno.

LITERATURA: