Excel radni prostor

Da bismo lakše razumeli šta za šta služi i gde se šta nalazi u Excelu, praktično je da prvo upoznamo najveće celine u radnom prostoru Excela. Izdvojićemo 5 glavnih celina Excel radnog prostora.

1. Excel Ribbon je deo Excela gde se nalaze svi alati i opcije koje Excel sadrži. Novije verzije Excela imaju tabove za grupisanje opcija po sličnim svojstvima, mogućnostima, pa se kroz redovnu upotrebu Excela korisnik nauči kako da najbrže pronađe i upotrebi opciju koja mu je potrebna. Na slici je prikazan Excel Ribbon.

2. Quick Access Toolbar ili deo Excela gde se može brzo i jednostavno prići alatima i dodacima Excela koji su izdvojeni. Na ovom mestu moguće je da korisnik stavi svoje najčešće potrebne alate i da mu tako budu uvek lako dostupni. Na slici je prikazan Quick Access Toolbar.

3. Worksheet prostor ili Spreadsheet Grid je prostor gde korisnik unosi podatke (brojeve i tekst), obrađuje podatke i prikazuje rezultate analiza i izveštaja. Ova oblast radnog prostora podeljena je u kolone i vrste, pri čemu su ćelije u preseku kolona i vrsta prostor za unos podataka. Vrste su obeležene brojevima, a kolone su obeležene slovima engleskog alfabeta. Na slici je prikazan Worksheet prostor.

4. Formula Bar je deo Excela gde je moguće uneti formulu. Naime, u Excel pored unosa brojeva i teksta u ćelije, moguće je unositi i formule koje za svoje promenljive koriste vrednosti unešene u ćelije Excela. Formule u Excelu se mogu unositi u Formula baru, kao i direktno u ćeliji. O čemu je ovde reč biće zasigurno jasnije kada se Excel počne koristiti, jer tada jedan primer govori više od mnogo reči. Na slici je prikazan Formula Bar.

5. Status Bar predstavlja deo radnog prostora Excela u kojem se prikazuje trenutni status Excel fajla na kojem radimo. Na primer, ukoliko pokrenemo neko izračunavanje pomoću formula, a ponekad to izračunavanje zna da potraje i po nekoliko sekundi, a i duže, u Status Baru biće prikazano da je izračunavanje u toku, a ponekad se prikazuje i procenat koliko je izračunavanja već završeno. Na slici je prikazan Status Bar.