Šta je LEAN

Kako LEAN više nije “mlad”, tako je i mnogo autora koji su na svoj način objasnili i opisali šta je LEAN. Kako i sam LEAN, šta god on bio, uči nas da budemo praktični, jednostavni, efektivni, efikasni, pa i da eliminišemo sve što nam nije potrebno, tako možemo uraditi i sa njegovom definicijom – LEAN je način razmišljanja koji nas uči da budemo sposobni da sami kreiramo rešenja uz pomoć kojih ćemo biti bolji u onome što radimo.

Može se reći da LEAN znači kreiranje više vrednost za klijente/kupce/potrošače sa manjim utroškom bilo kog resursa.

Svaka organizacija koja je implementirala LEAN u svoj rad kao svoj fokus rada ima vrednost koju stvara za klijenta/kupca/potrošača i njeg glavni proces je kako da tu vrednost uveća. Idealni cilj LEAN-a je pružiti/stvoriti savršenu vrednost za klijenta/kupca/potrošača kroz savršen proces proizvodnje/usluživanja, pri čemu ne postoji ni jedno traćenje bilo kog resursa.

LEAN, kao način razmišljanja, primenljiv je u svakoj ljudskoj aktivnosti, bez obzira bila to proizvodnja, administracija, logistika, sport, dokolica ili rad po kući. Ono što LEAN proučava i uči nas jeste kako da razmišljamo i kako da prepoznamo koje to aktivnosti u našem radu donose nama ili nekom drugom vrednost, a koje aktivnosti ne donose vrednost. Samim time, što smo u mogućnosti da prepoznamo šta nam donosi vrednost, a šta ne, u mogućnosti smo samostalno da unapredimo svoje procese i aktivnosti ne radeći te aktivnosti koje nam samo troše resurse. Naravno, ovo je lako reći, a nekada te aktivnosti koje ne donose vrednost i nije tako lako izbaciti iz procesa, pa je rešenje minimizovati te aktivnosti i naravno naći najbolje kompromisno rešenje za nas.

Pošto smo već dobro shvatili šta je LEAN, možemo navesti šta će nam to biti važno u daljem učenju:

  • Ne donose sve aktivnosti vrednost za nas i druge, znači da treba da znamo da ih identifikujemo, kako bi ih eliminisali iz svog rada i
  • Veliki broj aktivnosti u svom radu i životu ponavljamo mnogo puta, pa samim time treba nam rešenje kako da naši procesi u kontinuitetu budu bez traćenja resursa.

LITERATURA: