Kontinualan tok (Continuous Flow)

Proizvodnja koja je organizovana tako da svaki komad novog proizvoda “teče” od radnog mesta do radnog mesta za dodatnu obradu, sa skoro bez prostora za privremeno skladištenje (buffer lokacije), je organizovana po principu kontinualnog toka, odnosno Continuous Flow.

Suština ove LEAN ideje jeste da se proizvodnja organizuje tako da svaki korak u procesu proizvodnje predaje na dalju obradu svaki proizvedeni, odnosno obrađeni komad. U ovakvim proizvodnjama, proizvodi se praktično kontinualno kreću kroz proizvodni pogon, od prvog do poslednjeg koraka u procesu proizvodnje.

Najjednostavniji i “najslađi” primer proizvodnje u konstantnom toku, po meni, bila bi proizvodnja sladoleda, gde je najčešća situacija da se proizvodni miks premešta do mašine koja oblikuje sladoled, zatim se stavlja štapić u sladoled, dalje putujući sladoled se zaledi provlačeći kroz tečni azot, a zatim se takav sladoled umače u čokoladu, nakon čega sladoled putuje do stanice za pakovanje, a nakon pakovanja svakog pojedinačnog komada pakuje se u transportno pakovanje. Na taj način, proizvod je bukvalno putovao kroz proizvodnu liniju, i proizvodnja je tekla bez da se veliki broj komada proizvoda zaustavljao i gomilao između dva proizvodna koraka u procesu.

Na slici je prikazan pojednostavljen i simpatičan primer koji slikovito opisuje kontinualni tok, u procesu iz tri koraka i tri radna mesta (A, B i C). Prvo radno mesto uzima sirovinu, delimično ju obrađuje (dodaje joj vrednost ljudskog rada) i taj jedan obrađeni komad odmah predaje radnom mestu B, na kojem se dodatno proizvod obrađuje (dodaje mu se vrednost) i predaje se radnom mestu C, na kojem se posle dodatne obrade dobija gotov proizvod.

Kada je proizvodnja ovako organizovana, mogu se očekivati sledeći benefiti:

  1. Eliminisanje traćenja zaliha
  2. Eliminisanje traćenja transporta i
  3. Eliminisanje traćenja čekanja.

Mogu se postići i drugi efekti u optimizaciji proizvodnje, smanjenja i eliminisanja traćenja, ali ova pobrojana traćenja su najčešći benefiti proizvodnje po principu kontinualnog toka.

LITERATURA: